ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

برگزاری بازارچه های فصلی

بازارچه های فصلی

بازار عنصر اصلی اقتصاد و کسب ثروت است. همه ما آگاه هستیم که محل فروش و ارائه خدمات برای کسب درآمد محلی به نام بازار است با توجه به اینکه عمده دستاورد های افراد کم توان ذهنی، اتیسم و سندروم داون صنایع دستی و آثار هنری آنهاست لذا نیاز به بازار و محلی برای فرش محصولاتشان از ضرورتهای کسب درآمد این افراد است. اما تنها مشکل اینجاست که به محل و واژه ایی با عنوان بازار فصلی برخورد میکنیم که متعاقب آن محدودیت زمانی و مکانی بازار فصلی گریبانگیر فروش محولات افراد با شرایط ویژه میشود. اگر بخواهیم کمی بازار فصلی در مورد فروش محصولات افراد کمتوان ذهنی را توضیح دهیم به این موارد برخورد میکنیم:

1. محدودیت زمانی به طور مثال یک هفته یا نهایتا یک ماه و در بیشتر موارد به صورت مناسبتی مانند گرامیداشت هفته معلولین.

2. محل بازار که معلولا در محلهایی مانند پارک، خیابانهای مجاور مرکز یا ارگان، فرهنگسرا یا سرای محله، راهرو و یا پارکینگ ساختمان های مرتبط با ارگانهای دولتی و بهزیستی با کمی تامل متوجه میشویم تمام مکان مرکز تخصصی فروش نیست و به معنی واقعی کلمه مشتری که عامل اصلی بازار است در آن وجود ندارد و متاسفانه خریدارها با نگاه ترحم آمیز ودر بدترین حالت برای تبلیغات و تظاهر از این قشر خاص خرید میکنند. البته متاسفانه در بعضی موارد بیشتر هدف ساخت ویترین و تبلیغات رسانه ایی است و خبری از مشتری نیست.

3. کمبود امکانات و مناسب سازی نشدن محل بازار فصلی برای افراد با شرایط ویژه، در این مورد میتوان به این مسئله اشاره کرد که فرد عادی برای استقرار در یک محل نیازهای روزانه خود را در نظر میگیرد وجود سرویس بهداشتی، محل استراحت، گرما و سرما و امنیت اما آیا این موارد در کنار یک خیابان و یا یک پارک فراهم شده است؟ آیا فرد کم توان ذهنی که خود نیازهای خاص خود را دارد در این محل میتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد؟

با توجه به مسایل مطرح شده که تنها قسمت کوچکی از مشکلات بازارهای فصلی بود موسسه طیف مهر مانی تصمیم به طراحی پلتفرم و ساختاری متناسب برای فروش و ارائه محصولات افراد کم توان ذهنی، اتیسم و سندروم داون گرفته که قسمتی از آن با ساخت وب سایت فروش محصولات در حال شکل گیری و توسعه است و قسمت دیگر با شناسایی بازارهای لوکال و فروشگاه هایی به عنوان نماینده فروش محصولات توانمندان و هنرمندان طیف مهری مانی در حال بررسی و کارشناسی میباشد.