ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

مشاوره

برای تمام افراد جامعه جدای از هر سن و موقعیت اجتماعی زخمها و آسیب های روحی خاصی به وجود می آید که به سادگی نمیتوان از فشارهای آن خلاصی پیدا کرد. از جمله بهترین گزینه ها برای رهایی و التیام زخمهای اینگونه آسیب ها مراجعه به یک متخصص روانشناس میباشد. حتی موفق ترین و برجسته ترین افراد جامعه نیز از تخصص و تجربیات یک روانشناس بالینی در کنار خود بهره میبرند. متاسفانه صرف هزینه های مادی و زمانی برای بسیاری از افراد در زمینه رونشناسی بالینی تصوری دور و یا بیهوده است، اما هر فرد باید مشکلات روحی و روانی خود را با کمک یک رونشناس بالینی به موقع حل و فصل کند.

 

طیف مهر مانی در چه مسائلی مشاوره میدهد؟

در این موسسه مشاور تمام نگرش و توجهش به مراجعه کننده است تا بتواند منابع اصلی مشکل مراجعه کنند را پیدا و در رسیدن به مسیر اصلی به وی کمک کند.

تشخیص انواع اختلالات

مشکلات روانی و فردی یکی از ابتدایی ترین موارد رایج در حوزه ی روان میباشد. بسیاری از شکستهای فردی و عدم برقراری ارتباط عدم ارتقا تحصیلی و شغل ریشه در اختلالات خلقی و رفتاری افراد دارد که ب صورت های وراثت، ژنتیک ، نحوه تغذیه و فرهنگ به فرد رسیده است، که به راحتی جامعه یا حتی خانواده و نزدیکترین فرد با القابی مانند : خجالتی، کم حرف، گوشه گیر و یا درونگرا و … او را خطاب میکنند.

مشکلات رابطه ایی

یکی از رایج ترین مشکلات که در میان تمام فرهنگ ها و جوامع متعارف است و برای تمام افراد جامعه نیز پیش آمده است که روابط بد و یا تلخی را با خانواده، خواهر و برادر، همسر، همکار و… تجربه کرده اند. در این نوع مشاوره در طیف مهر مانی فرد آگاه میشود که تمام مشکلات ارتباطی انسان ریشه در زمان کودکی شان دارد. بسیار جالب است به وقت پرسیدن این سوال (که در دوران کودکی چه اتفاقی برای شما رقم خورده است؟شنونده گمان کند که سوال بیهوده و برای گذراندن زمان مشاوره است که باید اشاره کرد که این سوال منجبر به تشخیص صحیح اختلال روانی و خلقی فرد میشود.

اما عدم تشخیص به موقع موانع زیادی را برای پیشرفت خانواده و فرد ایجاد میکند و چه بسا همین موارد باعث ایجاد مشکلات حاد برای آینده و زندگی او شود. در هر صورت بهتر است بدانیم سلامت روحی و روانی یک بخش حیاتی برای سلامت انسان است که تبعات آن نیز به جسم هم خواهد رسید و صدمات را به آن خوهد زد. تمام انسان ها حق دارند هیجانات و احساساتی که دارند بدون سرکوب کردن با بهترین ادبیات بیان کنند.