ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

آموزش و درمان

مشکلات قرنطینه

مشکلات قرنطینه افراد دارای اختلال طیف اتیسم از کرونا ویروس 24 تا 48 ساعت در هفته پیشرفت درمان همراه آموزش است توقف درمان (توانبخشی) توقف ... ادامه مطلب