نمایشگاه گروهی نقاشی هنرمندان طیف اتیسم موسسه طیف مهر در فرهنگسرای شفق

نخستین نمایشگاه هنرمندان نوجوان طیف اوتیسم موسسه طیف مهر

حضور اعضای موسسه طیف مهر در اربعین حسینی