چند سوال خانواده ها برای هزینه های اوتیسم فرزندان در اینده؟

با توجه به موضوعات مطرح شده یک سوال مهم پیش می آید، با روند رو به تصاعد تورم و رشد هم زمان کودک اتیستیک به سمت نوجوانی چه هزینه هایی را باید به عنوان هزینه های اوتیسم در نظر گرفت؟
با توجه به اینکه ورود به مدرسه توانمندی هایی را به همراه می آورد، آیا برای فرزند اختلال طیف اتیسمی که تا کنون کلام نداشته و درکش از دنیا با گل سفالگری، مهره، نقاشی و موزیک بوده الزامی هست که دروسی مانند علوم، تاریخ و جغرافیا و … را با سختی های بسیار و پرهزینه  ردمان اوتیسم به اتمام برساند؟
آیا خواندن تمام این درس ها و کلام گرفتن، غذا خوردن و لباس پوشیدن پایان کار است؟
کودک و نوجوان اتیسم ما مدرسه را به پایان رسانده و وارد بزرگسالی می شود. آیا آتیه ایی برای فرزندانمان در نظر گرفته شده و یا تامین شده است؟
پسرانی که بعد ورود به سن قانونی ۱۸ سال باید از بیمه پدر خارج شوند ( در بعضی موارد حتی خود پدر نیز تحت پوشش بیمه قرار ندارد ) یا در مقابل دخترانی که یا نمی توانند به مدرسه بروند و آن هایی که به مدرسه میروند کلاسی بالاتر از پایه هشتم ( اتمام شانزده سالگی ) برای آن ها تعریف شده است ؟
با در نظر گرفتن میزان نرخ تورم، هزینه های اوتیسم  و اوضاع بزرگسالی افراد دارای اختلال طیف اتیسم تغییر می کند ؟ ( متاسفانه اکثر خانواده ها نه تنها باوری به بزرگسالی اتیسم ندارند بلکه هیچ تدبیری هم برای آن ندارند. )​​​​​​​