درباره ما

تیم کارشناسان موسسه خیریه  طیف مهرمانی به عنوان خانواده ای صمیمی برای شما همراهان گرامی در هر لحظه و هر لحظه در کنار شما هستیم تا بتوانیم از سنگینی و سختی این مهم کمکی به شما بکنیم و برای رشد و سلامت کودکان اتیسم کشور عزیزمان قدمی برداریم.

ما در موسسه خیریه  طیف مهرمانی تلاش برای ساختن دنیایی جدید، زیبا و با جایگاه مناسب برای فرزندانمان داریم.

ماموریت ما

موسسه خیریه طیف مهرمانی در راه نیل به جایگاه آرمانی معلولان در جامعه، دست شما را به گرمی میفشارد. ما معتقدیم که با کمک یکدیگر میتوانیم جایگاهی در خور شان فرزندان معلولمان ایجاد کنیم.
جایگاهی که خیلی دور  و خیلی نزدیک نیست اما به آن خواهیم رسید.

بیشتر بدانیم

آدرس


تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، خیابان سیاوش، کوچه گل پیچک، انجمن اتیسم طیف مهر(معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران

۰۲۱-۲۸۴۲۸۸۹۷​​​​​​​
۰۹۱۲۶۰۰۴۱۲۷

شماره تماس

teyfemehremani@gmail.com

​پست الکترونیک


تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، خیابان سیاوش، کوچه گل پیچک، انجمن اتیسم طیف مهر(معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران
۰۲۱-۲۸۴۲۸۸۹۷​​​​​​​